vraag vandaag nog de GRATIS DEMO aan.

Gespreksopname van Swyx

Wist u dat het Swyx VoIP-telefoniesysteem alle gesprekken voor u kan opnemen? Vervolgens kunnen ze op een later moment worden teruggeluisterd. Met gespreksopnamefunctie van Swyx gaat geen gesprek meer verloren. De opgenomen gesprekken worden centraal opgeslagen in een vooraf gedefinieerde map en kunnen d.m.v. diverse zoekfilters heel eenvoudig worden teruggevonden.

Toepassingen
null

Trainingsdoeleinden

Uw (nieuwe)medewerkers kunnen snel het gewenste gespreksniveau halen door te luisteren naar hun eerder gevoerde gesprekken. (“wat ging er wel of niet goed en wat kan er de volgende keer beter of anders”). Trainers en managers kunnen op deze manier zeer gericht sturen.
null

Dictafoonfunctie

U kunt het gesprek op een rustige manier terugluisteren. Bij het terugluisteren kunt u het gesprek pauzeren zodat u gemakkelijk een gespreksverslag of ander document kunt maken met de inhoud van het gesprek.
null

Geheugensteun

In de praktijk blijkt dat de inhoud van een gesprek steeds verder wegzakt naar mate de tijd verstrijkt. Het is erg handig om het gesprek terug te horen en uw geheugen op te frissen. Een veel gebruikte toepassing in verkoopgesprekken en interviews.
null

Bewijs

U staat sterk met de geluidsopname in het geval van twijfel over de inhoud en of de toon van het gesprek.

Gespreksopname en Privacywet

Het opnemen van gesprekken mag te allen tijde zolang u zelf deelneemt aan het gesprek. U bent niet verplicht dit te melden. U mag het gesprek niet in het openbaar afspelen, dit ter bescherming van de persoon of het bedrijf. Natuurlijk moet u met de opslag van de gesprekken voldoen aan de regels van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

AVG - Privacywetgeving

Bewaartijd van de opnames

Daarnaast is ook de bewaartermijn van gespreksopnames van belang. De AVG biedt geen duidelijke, concrete termijn waaruit blijkt hoe lang dergelijke gespreksopnames bewaard mogen worden. Toch is het niet toegestaan om gespreksopnames oneindig te bewaren. 


Het is raadzaam om gespreksopnames te bewaren tot de overeenkomst met de desbetreffende klant is geëindigd of totdat de medewerker (voor wiens trainingsdoeleinden het bestemd was) niet meer werkzaam is bij uw bedrijf. Op die manier verzekert u zich ervan dat u geen gespreksopnames bewaart die niet (meer) relevant zijn voor uw dienstverlening.  


Tenslotte is het van belang dat deze gespreksopnames zorgvuldig en veilig bewaard moeten worden. Indien het gaat om gevoelige gesprekken is het mogelijk om de gesprekken apart op te slaan in een beperkt toegankelijke map. 

Whitepaper: AVG-privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG-privacywetgeving in werking getreden. In aanloop naar deze wet geving is er heel veel aandacht geweest over de gevolgen die deze wet voor bedrijven ging nhebben. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en wij nemen de wet een jaar na de invoering nog een keer onder de loep.