Om goed in te kunnen spelen op de drukke momenten, is het inzichtelijk krijgen van de getallen belangrijk. Hoe lang hebben klanten in de wacht gestaan? Hoe snel waren zij geholpen en wat zijn de piekmomenten? In het downloadbestand geven wij u Tips & Tricks over hoe u het beste te werk kan gaan.

Telefonische piekmomenten opvangen