Om goed in te kunnen spelen op de drukke momenten,
is het inzichtelijk krijgen van de getallen belangrijk. Hoe lang
hebben klanten in de wacht gestaan? Hoe snel waren zij
geholpen en wat zijn de piekmomenten? In het downloadbestand geven wij u Tips & Tricks over hoe u het beste te werk kan gaan.

Telefonische piekmomenten opvangen